Olivier is gevestigd in het voormalige St. Elisabeth Ziekenhuis aan de Hooigracht in Leiden. Het pand is gebouwd in 1892 voor de Zusters van de congregatie van de Franciscanessen die er hun intrek namen en liefdevol de zorg voor de zieken en zwakken op zich namen. Het ziekenhuis, wat gebouwd is in neo-gotische stijl, kreeg mede door de zusters een goede naam en al snel werden ook de omliggende panden aangekocht. Hierdoor ontstond een bijzondere binnentuin, die overigens nu als terras voor Olivier dient.

Meer geschiedenis